ФЕСТИВАЛ „ДРЕВНИЯТ ТОМИС“

Място на събитието: в близост до Римски Терми в полуостровната част на града, Констанца, Томис

Време на провеждане: месец август, ежегодно

Фестивалът популяризира древните теми и римското културно-историческо наследство на района и на античния град Томис. Посетителите имат възможност да участват в древни изкуства и занаяти, в керамични работилници, металообработка, антични текстилни изделия и дрехи, гастрономия, военна техника, кожа. Те включват музикални и танцови изпълнения, както и културни екскурзии в историческата част на Констанца.