ФЕСТИВАЛ НА АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО „ОРЕЛ НА ДУНАВА“

Място на събитието: Античен римски град „Нове“, амфитеатър на крепостта „Калето“, Историче­ски музей-Свищов, по улиците на град Свищов 

Време на провеждане: Месец юни, ежегодно

Организатори: Община Свищов, Исторически музей- Свищов и Съвет по туризъм-Свищов

www.eagleonthedanube.org

Фестивалът пресъздава античната история на българските земи край р. Дунав – бит, култура и военни сблъсъци между имперски Рим и племената и народите, населяващи обширни територии (траки, даки, готи).
Във фестивала участват реенактори от България, Румъния, Италия, Германия, Полша и др. държави. В програмата се включват научни конференции, конкурси. Фестивалът е организиран за първи път през 2008 г., по инициатива на групите за исторически възстановки „Първи Италийски легион“ и „I Cohors Thrachum CR“ към Съвет по туризъм- Свищов.