МЕЖДУНАРОДЕН АНТИЧЕН РИМСКИ ФЕСТИВАЛ „НИКЕ – ИГРАТА И ПОБЕДАТА“

Място на събитието: Археологически резерват „Никополис ад Иструм“

Време на провеждане: В средата на месец август, ежегодно

Организатори: Община Велико Търново, кметство с. Никюп и Регионален исторически музей-Велико Търново

За първи път фестивалът се организира през 2016 г. В програмата са включени възстановки на римски ритуали, антична мода, пазар на роби, гладиаторски игри, демонстрации на римско и варварско въоръжение и битки от периода на римо-дакийските и римо-готските войни.
Традиционният занаятчийски пазар включва: римска кухня, демонстрация на накити и украшения, монетосечене и грънчарство. Участват състави от Румъния, Унгария, България, реенактори и занаятчии от цяла България, зрители.