14. PUNCT DE OPRIRE DE-A LUNGUL DRUMULUI ANTC ȘI CASTELUL „DIMUM“

Locație: orașul Belene, partea nordică a orașului, pe malul fluviului Dunăre

GPS:

Informație: MIR – Plevna


Castelul datează din secolul I și de la o așezare nefortificată, treptat, se trans­formă în castru de frontieră fortificat. În apropierea sa sunt descoperite urme care atestă că acest loc a fost populat de triburi trace. Dimum este un punct foar­te important, care o dată cu înființarea provinciei Moesia la începutul secolului I devine un punct vamal, prin care sunt im­portate mărfuri pentru castrul militar No­vae, articole de lux provenite din teritorii romane îndepărtate, iar grâul cultivat pe Câmpia Dunăreană fertilă este expediat spre restul lumii.
În secolele ІІ–ІІІ, în castel a staționat o unitate militară de cavalerie (cuneus equ­itum Solensium). După dislocarea fron­tierei Imperiului Roman pe malul drept al fluviului Dunăre în anul 275, crește importanța rolului orașului Dimum, fiind construite încă patru fortificații mai mici, cărora se datorează denumirea comple­xului întreg de fortificare – Cvintodimum.
În epoca bizantină timpurie, Dimum este printre cele mai mari centre urbane de a lungul Dunării, fiind cel mai nordic punct vamal al Imperiului.
În incinta orașului se descoperă urme ale migrației slavilor, avarilor, goților, de la viața populației locale în timpul primului și al doilea stat bulgar și de la perioada Otomană. Sunt păstrate și expuse părți ale zidului vestic, turnului vestic și o par­te din zidul sudic și o clădire monumenta­lă. Turnul vestic are formă dreptunghiula­ră, cu dimensiuni la interior: 9.8 m-11.7 m. Pereții săi au o grosime de 2.7 m, fiind căptușite cu pietre cioplite.
Dimum este declarat monument de im­portanță națională în anul 1968.