Proiectul LIMES
Program de finanţare
 • INTERREG VA ROMÂNIA – BULGARIA 2014-2020
Rolul CCINA Constanţa
 • partener
Perioada de implementare:
 • 02.02.2016 – 01.02.2018
Parteneri:
 • Asociaţia Municipalităţilor Dunărene „Dunărea” Ruse/ Bulgaria
Scop şi obiective:
 • Scop: Sporirea utilizării durabile a patrimoniului cultural comun în cadrul zonei de cooperare transfrontalieră prin dezvoltarea unui produs integrat şi a patrimoniului turistic cultural: Ruta “Frontiera Romană în cadrul regiunii transfrontaliere România-Bulgaria”.
 • Obiective: Prin definirea, dezvoltarea şi marketingu-ul unui produs cultural comun, siturile romane si obiectele descoperite în regiunea cross-border, vor fi mai bine reprezentate şi mai uşor de recunoscut pentru turiştii interesaţi. Acest fapt va conduce către creşterea numărului de înnoptări în regiunea de interes.
Bugetul proiectului:
 • Valoarea totală: 908.408,15 euro
 • Asistenţa financiară nerambursabilă: 772.146,93 euro
 • Contribuţie proprie în proiect: 18.168,16 euro
 • Co-finanţare de la bugetul de stat RO: 25.846,08 euro
 • Co-finanţare de la bugetul de stat BG: 92.246,98 euro
Rezultate ale proiectului:
 • 1 produs turistic integrat şi 2 strategii comune pentru dezvoltarea și marketingul produsului turistic
Rezultatele programului:
 • Creşterea numărului de vizite cu 50.000 și creșterea înnoptărilor cu 50.000