3. ORAȘUL ANTIC „RATIARIA“

Locație: la 1 km în Nord-Vestul satului Archar

GPS:

Informație:

MIR –Vidin


Orașul antic Ratiaria este cel mai impor­tant centru roman din Bulgaria de Nord – Vest.
Orașul a apărut în cea de-a două jumăta­te a secolului I în legătură cu consolida­rea Limesului de-a lungul Dunării de Jos și organizarea flotei Dunărene.
După războaiele dacice de la începutul secolului al II-lea, împăratul Traian atri­buie orașului Ratiaria rangul de colonie. Acest statut conferă orașului dreptul la autonomie, iar cetățenilor săi le revine dreptul de a fi cetățeni romani cu drep­turi depline. În secolele ІІ-ІІІ, orașul or­ganizat după model italic, înregistrează înflorirea sa, transformându-se într-un mare centru comercial și meșteșugăresc. Există ateliere de decorare arhitecturală, sculptură obiecte funerare și de manufac­tură bijuterii. În secolul III Ratiaria devine capitala al provinciei Dacia Dunăreană, cu prezența semnificativă de trupe mili­tare de bază.
 
În oraș se află unul din atelierele de stat pentru manufacturarea armelor. Monu­mentele arheologice atestă existența unui centru de arte impresionant. „Ra­tiaria romana cândva impunătoare și ce­lebră”, după cuvintele lui Felix Canitz, există până în anul 586, când este cuceri­tă și distrusă de avari.
 
Probabil Ratiaria este cel mai frumos oraș roman, dar deocamdată insuficient studi­at, din cadrul Limesului Dunării de Jos.

ȘTIAȚI CĂ ...

Denumirea Ratiaria provine de la denumirea unui tip de nave (ratis în latină), folosite în perioada Evului Mediu. Denumirea însăși determină importanța sa inițială pentru navigarea pe fluviul Dunăre și pentru traversarea fluviului.

Rămășițe de la reședința conducătorului militar al provinciei romane Dacia Dunăreană.