43. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA

Localizare: Piața Ovidiu, nr. 12, Constanța

Tel: +40 0241614562; firstada2001@yahoo.com

GPS:

Program de vizitare:

Sezon (01.05-30.09): luni–duminică, orele 09:00–20:00

Extrasezon (1.10-30.04): miercuri–duminică, orele 09:00–17:00 Luni şi marţi închis.

www.minac.ro

Muzeul datează din 1977. Muzeul expune piese de arheologie preistorică, greacă, romană, bizantină și medievală. În două săli amplasate la parterul muzeului sunt reunite monumentele arheologice cu valoare deosebită, rarități și unicate reprezentative pentru etapa de locuire romană, respectiv pentru arta și cultura Imperiului Roman: colecția de statuete de tip Tanagra (din epocile elenistică și romană timpurie); vase ceramice antropomorfe sau cu reprezentări dionisiace; tezaurul tomitan de sculpturi, descoperit în 1962 (bustul zeiței Isis, aedicula cu dubla reprezentare a zeiței Nemesis, grupul statuar Fortuna cu Pontos, statuia Şarpelui Glicon etc.); colecția de portrete imperiale (Antonius Pius, Caracalla, Gordian III, Filip Arabul, Constantin); colecțiile de podoabe din aur (inele, cer­cei, brățări, pandantive, cruciulițe), geme şi camee; tezaurul de vase din argint, descoperit la Sucidava-Izvoarele.
Alte artefacte de perioadă romană includ documente epigrafice, cărămizi ștampilate, stâlpi miliari, elemente de arhitectură, unelte agricole, materiale ceramice diverse, între care se remarcă colecția de opaițe, sculptură laică, votivă şi funerară - busturile unor cetățeni, un cadran solar, reprezentările divinităților Venus, Apollo, Hercule, Cybela, Cavalerul Trac, portretele şi stelele funerare.

ORAȘUL ANTIC TOMIS
Colonia milesiană Tomis a fost fondată ca emporion (centru de schimburi comerci­ale) în secolul al VI-lea î.Hr., pe litoralul apusean al Pontului Euxin. În perioada elenistică, din secolul al IV-lea î.Hr., de­vine polis. Oraşul a fost membru al unor alianțe (pentapolis şi apoi hexapolis) în­cheiate între oraşele pontice.
Poetul latin Publius Ovidius Naso a fost exilat aici în anul 9 d.Hr., de către îm­păratul Augustus. În timpul lui Dioclețian (284-305), Tomisul devine capitala provin­ciei Moesia Inferior. Până în prezent, sunt cunoscute aici 7 bazilici creştine timpurii.
S-au dezvoltat instalațiile portuare, s-a rezolvat problema apei potabile, s-au construit edificii monumentale. În pre­zent, sunt puse în valoare monumente antice precum edificiul roman cu mozaic (agora cetății), un cartier antic, termele, zidul de incintă romano-bizantin din se­colele IV-VI d.Hr.

EDIFICIUL ROMAN CU MOZAIC
Edificiul Roman cu Mozaic a fost ridicat, probabil, la finalul secolului al II-lea d.Hr., iar ulterior mărit și amplificat. Pavimentul cu mozaic s-a realizat în secolul al IV-lea, ansamblul funcționând mult după retrage­rea aureliană, până la începutul secolului al VII-lea.
Din pavimentul inițial s-a păstrat o porțiune de circa 850 mp. Ansamblul include și încăperi care au servit, în perioada antică, drept depozite sau ateliere. În epoca romană, edificiul se afla în imediata proximitate a Portului Antic. Amenajările muzeistice adăpostesc colecții de mărfuri de pe corăbii, găsite în magaziile edificiului: ancore, lingouri, greutăți, amfore cu vopsele şi rășini, statuete, colecții de opaițe, placaje de mar­mură, mozaic policrom, capete de pilastru. În fostele magazii sunt expu­se monumentele epigrafice descoperite în diferite centre din Dobrogea.
Edificiul cu paviment de mozaic se află pe terasa B. Din paviment s-a păstrat o porțiune de 850 mp. Terasa A repre­zintă nivelul de locuire antic, iar terasa C constituie nivelul încăperilor-magazii (11 încăperi cu tavan boltit). La același nivel, în continuarea edificiului, se află o serie de încăperi care au servit drept ateliere. Terasa D reprezintă nivelul altor magazii pentru depozitarea mărfurilor, aflate chiar în fata cheiurilor portului antic. Acestea se află, în prezent, sub nivelul mării. Legătura între terase se făcea printr-o scară cu trepte largi și înalte din calcar.