РИМСКА ГРАНИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ

Област Видин Област Монтана Област Враца Област Плевен Област Велико Търново Област Русе Област Силистра Окръг Мехединци Окръг Долж Окръг Олт Окръг Телеорман Окръг Гюргево Окръг Кълъраш Окръг Констанца

Instagram Facebook Twitter Youtube Pinterest Linkedin Google Plus Vbox7 Vimeo
АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ „ДУНАВ“

България, гр. Русе, п.к. 7000,
ул. „Княжеска“ №15
тел: +359 889 458 081
факс: +359 82 520 535
adodunav@abv.bg
www.adodunav.org
КАМАРА ЗА ТЪРГОВИЯ, ИНДУСТРИЯ, НАВИГАЦИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ - КОНСТАНЦА
Румъния, 900457 Констанца,
бул. „Александру Лапусняну“ №185 А
тел: +40241 618475
факс: +40241 619454
office@ccina.ro
www.ccina.ro