Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

За трета поредна година дунавските общини привлякоха интереса на многобройните посетители на ITB в немската столица Берлин! Делегация на Асоциацията на дунавските общини, в която взеха участие кметове, председатели на общински съвети и общински съветници, участва в програмата на водещото световно изложение в туризма и демонстрира богатството на Дунавския регион в България.

По време на откриването на българския щанд представителите на дунавските общини се срещнаха с Министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова, за да обсъдят възможностите за привличане на повече туристи към региона.

През 2018 г., освен на ITB Berlin, двата туристически маршрута бяха популяризирани на най-утвърдените изложения в България и Румъния (Ваканция & СПА, Уикенд туризъм, TTR). „Римска граница“ и "Защитено природно наследство" впечатлиха и гостите на 2-рия Международен конгрес на световните цивилизации и исторически маршрути.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 22 септември крепостта Сексагинта Приста в Русе оживя в атмосферата на Римски пазар. АДО "Дунав" участва в превърналия се в традиционен за началото на есента античен фестивал.

Екипът на Асоциацията представи изработените в рамките на проект "Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут "Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България" промоционални материали: каталог, брошура, 120-минутен филм, уебсайт и мобилно приложение. Сексагинта Приста и фестивал "Римски пазар на Сексагинта Приста" са част от гръбнака на туристическия маршрут, който предизвика интереса на множеството гости и посетители.

Туристическият маршрут "Римска граница" е създаден с цел да промотира и съхранява римските обекти, а през 2018 г. е част от инициативата "Европейската година на културното наследство".

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

АДО "Дунав" участва в третото издание на Международния античен римски фестивал "Нике - играта и победата", който се проведе на 25 и 26 август на територията на римския град Никополис ад Иструм.

Екипът на Асоциацията представи изработените в рамките на проект "Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут "Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България" промоционални материали: каталог, брошура, 120-минутен филм, уебсайт и мобилно приложение. Участниците и гостите на фестивала имаха възможност да се сдобият с атрактивните материали за туристическия маршрут, в който е включен както римският град Никополис ад Иструм, така и международният фестивал.

Създаден с цел да промотира и съхранява римските обекти, през 2018 г. маршрутът е част от "Европейската година на културното наследство". За първи път фестивалът се организира през 2016 г. В програмата са включени възстановки на римски ритуали, антична мода, пазар на роби, гладиаторски игри, демонстрации на римско и варварско въоръжение и битки от периода на римо-дакийските и римо-готските войни.

Традиционният занаятчийски пазар включва: римска кухня, демонстрация на накити и украшения, монетосечене и грънчарство. Участват състави от Румъния, Унгария, България, реенактори и занаятчии от цяла България, зрители. Организатори на събитието са Сдружение „Бъдеще за Никюп”, Община Велико Търново, РИМ - Велико Търново, Кметство с.Никюп. Двудневният фестивал е част от културния календар на Община Велико Търново и на Министерство на културата.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, който беше реализиран в продължение на две години в партньорство между Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца (Румъния), стана част от кампанията "Европейска година на културното наследство 2018". Проектът беше финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество InterregV-AРумъния-България 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на културно-историческото наследство: маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния- България”.

Развитието на културно-историческия туризъм е особено важно за Дунавския регион, в който могат да се открият отпечатъци от множество културни слоеве и богато природно наследство. Дунавските общини са припознали развитието на културно-историческия туризъм като приоритетна секторна политика на местно и регионално равнище. Ето защо, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ разработи тематичен проект, чиято цел е да утвърди културно-исторически туристически маршрут и да свърже обектите на римското наследство от двете страни на река Дунав.

Проектът и неговите резултати кореспондират пряко с целите на инициативата „2018 - Европейска година на културното наследство“: да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство. През 2018 г. акцентът е поставен върху стойността на културното наследство за обществото; приноса му за икономиката; ролята му в европейската културна дипломация; значението на неговото съхранение за бъдещите поколения. Всички тези аспекти на културно-историческото наследство попадат в обхвата на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

При популяризирането на маршрута през 2018 г. АДО "Дунав" ще използва логото за визуална идентичност на Европейската година на културното наследство, като признание, че допринася за реализирането на нейните цели.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Днес, в гр. Русе, беше открито XIV-тото туристически изложение "Уикенд туризъм", в рамките на което Асоциацията на дунавските общини "Дунав" представи туристическия потенциал на Дунавския регион, както и своите два трансгранични туристически маршрута: "Римска граница" и "Защитено природно наследство". Събитието беше официално открито от Министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова и Кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов.

По повод 25-тата годишнина на АДО "Дунав" и във връзка с доброто сътрудничество с Министерството на туризма, г-жа Ангелкова получи Юбилеен плакет от Асоциацията.