18. ORAȘUL ANTIC „NOVAE”

Locație:

la 4 km de orașul Svishtov în direcția orașului Ruse

GPS:

Program:

09:30-18:00

/fără zi de odihnă/


„Novae“ este castrul legionar roman cel mai bine cercetat și păstrat din provin­ciile de Nord-Est ale Imperiului. Acesta apare ca o așezare a Legiunii VIII Augus­ta, în jurul anului 45 după Hr. Un sfert de secol după aceea, în castru este alocată întâia legiune Italică. Trupa de elită a fost compusă din recruiți, fiecare dintre ei era fost „înalt câte 6 pași romani (1 pas ro­man = 29,6 cm)”.
Inițial fortificația are suprafața de apro­ximativ 17.7 ha, mai târziu fiind extinsă în Sud cu încă 10 ha. Castrul are o formă dreptunghiulară cu dimensiuni de 485 m - 365 m și este ridicat imediata apropiere a malului înalt al fluviului Dunărea. Pe fie­care zid există câte o poartă, cea nordică conducând la un port. În spatele zidurilor cetății se află conducerea legiunii, spital militar, locuințe de ofițeri, baia legiunii, barăcile soldaților, locuința conducătoru­lui legiunii și barăci pentru trupele auxi­liare. Așezarea civilă este amplasată în afara zidurilor fortificate.
„Novae“ este un centru important al siste­mului roman de apărare. Castrul este vizi­tat și de împărații romani Traian (98-117), Adrian (117-138) și Caracalla (211-217).
În timpul împăratului Constantin cel Mare (306–337) au loc modificări de amenajare a teritoriului și arhitecturale. Imaginea urbană este formată de clădiri noi, bise­rici, ateliere de meșteșugari. În secolele V-VІ Novae este sediu episcopal. Orașul este menționat ultima dată la începutul secolului VІІ.
Dintre cele mai impresionante clădiri des­coperite în incinta castrului este Principia(sediul central al legiunii), construită în secolul І. Aceasta este expusă modern, clădirile parțial restaurate reprezentând un decor natural al unor manifestări de reconstituite.
Valetudinariumul (spitalul militar) se află în partea frontală a castrului și este în­vecinat în Nord cu strada interioară (Via Sagularis), care înconjoară castrul întreg.
Spitalul este compus din încăperi conec­tate (camere de spital, spațiu sanitar, etc.), separate printr-un coridor larg. În mijloc există o curte, înconjurată de o colonadă, în care este descoperit un sanctuar, dedicat zeilor sănătății As­clepius și Hygia. Construirea și funcționarea spitalului este din secolul întâi până la mijlocul secolului II.
Trecerea de la locuințele ofițerilor de rang înalt din legiune este studiată în par­tea frontală vestică a castrului.
Este descoperită o clădire mare de piatră de tip „vila urbană“, care datează de la începutul secolului II, cu o suprafață de aproximativ 1600 m.p.
În incinta sa sunt regăsite dintre cele mai timpurii descoperiri din Novae – monede, vase importate din sticlă și ceramică, obiecte din bronz.
Baia legiunii (Thermae legionis) ocupă aproape un cartier întreg. Are o expune­re spre vest, conform obiceiului roman, conform căruia baia se face după amiază. În diferite părți sunt descoperite cuptoa­re, în care este încălzită apa în cazane de cupru și este alimentat aerul fierbinte pentru încălzire prin pardoseală și pereți.

ȘTIAȚI CĂ ...

Cea mai mare bazilică creștină timpurie de a lungul Dunării de Mijloc și de Jos este descoperită la „Novae“, cu lungime de 41 m. Aceasta face parte din complex episcopal (reședință, baie, bazilică mică și mare, adăpost pentru enoriași), construită pe locul marilor băi de legiune.Mai FESTIVALUL PATRIMONIULUI ANTIC „VULTURUL DUNĂRII“