32. MUZEUL REGIUNII PORȚILOR DE FIER

Locație: Str. Independenței, nr. 2, Drobeta-Turnu Severin office@muzeulpdf.ro muzeulpdf@rdslink.ro Tel: +40 252 312 177

GPS: Turnu Severin
Drobeta

Program de vizitare:

09:00-17:00 (vara); 09:00-16:00 (iarna)

/luni: închis/

www.cimec.ro


Situat în imediata apropiere a castrului roman, Muzeul – ale cărui baze au fost puse încă din 1912 – găzduiește o importantă colecție de artefacte, incluzând un lapidariu din epoca romană. De altfel, trei din cele nouă săli ale secției de Istorie-Arheologie sunt dedicate epocii romane, și anume războaielor daco-romane, monumentelor an­tice romane, și vieții spirituale în așezarea antică Drobeta.
În curtea Muzeului au fost descoperite, în 2010, ruinele unui amfiteatru roman. Conform datelor prezentate în Ghidul Muzeelor și Colecțiilor din România, acesta ar putea fi una dintre construcțiile reprezentate pe Columna lui Traian, alături de pod și castru. Ruinele castrului roman și ale termelor, piciorul Podului lui Traian și vestigiile am­fiteatrului roman pot fi vizitate în prezent în cadrul parcului arheologic administrat de Muzeul Regiunii Porților de Fier. Periodic, Muzeul găzduiește evenimente culturale și educative, precum școli de vară, ateliere de etnografie pentru elevi, ateliere de restaurare etc.
 
CASTRUL ROMAN DROBETA
Castrul şi aşezarea de la Drobeta au fost întemeiate în timpul împăratului Traian, când a fost, de asemenea, con­struit podul peste Dunăre. Au funcţionat până în anul 602, când avarii au distrus aşezările romane de la nord de Dunăre. În anul 126 împăratul Hadrian conferă castrului rangul de municipium.
Sub Septimius Severus (193-211) dobândeşte rangul de colonia, cu o suprafață de cca 60 ha şi o populaţie de cca 40.000 de locuitori. Atacurile carpilor (245-247) au condus la distrugeri semnificative, remediate apoi. Din vremea lui Justinian (527-565) datează o ultimă refacere a castrului, care din sec. al V-lea, după atacurile hunilor, va fi numit Theodora. Muzeul Regiunii Porțile de Fier are în structura sa o secție de istorie-arheologie, iar două dintre săli prezintă exponate reprezentative pentru limesul roman: o sală dedicată războaielor daco-romane, respectiv o sală dedicată Drobetei antice, din secolele II-III d.Hr.
  
RUINELE PODULUI LUI TRAIAN
Primul pod construit pe Dunăre, Podul lui Traian, a fost ridicat în pe­rioada 103-105, probabil de către Apollodor din Damasc, la ordinele împăratului Traian. Clădit din piatră și bârne de lemn, scopul podului a fost de a permite transportul trupelor romane și a proviziilor necesare celei de-a doua campanii militare de cucerire a Daciei. Podul a fost demolat după aproape un secol și jumătate, în momentul retragerii Aureliene.
Astăzi, pe malul românesc al Dunării mai este vizibil un singur pilon, în apropiere de castrul roman Drobeta. Pilonul este o parte integrantă a parcului arheologic administrat de Muzeul Regiunii Porților de Fier.

ȘTIAȚI CĂ ...

„Traian a construit un pod de piatră deasupra fluviului Istar, datorita căruia nu știu cum ași putea rămâne uimit cu demnitate de acesta.

Într-adevăr, restul construcțiilor sale sunt formidabile, dar aceasta ocupă un loc mai presus de toate… Geniul gândurilor lui Traian … parcă sunt create doar pentru a ne arăta că nu există nimic de nedepășit de natura umană…“ Dion Cassius, istoric grec (150-235)