44. MONUMENTUL TRIUMFAL TROPAEUM TRAIANI ȘI MUZEUL ARHEOLOGIC ADAMCLISI

Localizare:  Adamclisi, acces de pe DN3

GPS: MUZEUL ARHEOLOGIC ADAMCLISI 

MONUMENTUL TRIUMFAL TROPAEUM TRAIANI 

Program de vizitare:

08:00-20:00 (vara)

09:00-17:00 (iarna)

Complexul muzeal de la Adamclisi cuprinde cetatea romană, muzeul şi monumentul triumfal. Cetatea a fost fonda­tă după încheierea luptelor din războaiele de cucerire a Daciei de către împăratul Traian. Aici a avut loc una dintre înfruntările din anul 102 d.Hr. Tropaeum Traiani a devenit municipiu în anul 170. În urma distrugerilor suferite din cauza invaziilor popoarelor migratoare, cetatea a fost reconstruită de împăraţii Licinius şi Constantin în anul 321. Monumentul înălţat de Traian a fost restaurat în 1977. În apropierea monumentului a fost cercetat un tumul şi un altar, dedicat romanilor căzuţi în lupta din 102.
Monumentul a fost considerat de Grigore Tocilescu ca fiind „un certificat de naştere a poporului român“. Concepu­tă ca un lapidarium, clădirea muzeului cuprinde vestigii arheologice descoperite în cetate şi împrejurimi. În mu­zeu sunt expuse piesele originale ale trofeului, inclusiv statuia colosală, inscripţia şi friza cu arme. Alte exponate includ colecții ceramice (inclusiv amfore romane şi bizantine), opaiţe, unelte, podoabe, fragmente de apeducte, sculptură, documente epigrafice.