FESTIVAL ANTIC ROMAN INTERNAȚIONAL „NIKE – JOCUL ȘI VICTORIA”

Locul manifestării:

Rezervația arheologică „Nicopolis ad Istrum“

Perioada de desfășurare: La mijlocul lunii august, în fiecare an

Organizatori: Municipiul Veliko Tarnovo, primăria satului Nikyup și Muzeul regional de istorie – Veliko Tarnovo

Festivalul este organizat prima dată în anul 2016. În programul festivalului sunt incluse reproduceri de ritualuri romane, moda antică, piață de sclavi, jocuri între gladiatori, demonstrări ale armelor roma­ne și barbare și ale luptelor din perioada războaielor romane-dacice și romane-gotice.
Piața tradițională de meșteșuguri inclu­de: bucătărie romană, demonstrări de bi­juterii și ornamente, tăiere de monede și manufacturare vase ceramice. Participă grupuri din România, Ungaria, Bulgaria, reenactori și meșteșugari din Bulgaria în­treagă, spectatori.