20. ORAȘUL ROMAN „NICOPOLIS AD ISTRUM“

Locație:

satul Nikyup, municipiul Veliko Tarnovo

GPS:

Program:

09:00-18:00

(aprilie-octombrie)

Din noiembrie până martie–la comandă.

Informație:

MIR – V. Tarnovo


Orașul victoriei la Dunăre (Nicopolis ad Is­trum) este fondat de către împăratul ro­man Mark Ulpii Traian în onoarea victoriei sale asupra dacilor (101–106). Așezarea este construită pe dealul stâng, nu atât de înalt al râului Rositsa.
Fondarea orașului Nicopolis ad Istrum este sculptată pe Columna lui Traian, situată în piața „San Marco” din Roma. Nicopo­lis ad Istrum este orașul traversat de cele mai multe artere rutiere în antichitate. Periferia așezării este traversată de două drumuri importante ale imperiului – dru­mul de la Odesos (Varna) până la provinci­ile vestice romane și drumul de la Novae (Svishtov) până la Bizantion (Istanbul).
Orașul este construit după așa denumi­tul „sistem ortogonal”, după care străzi­le principale sunt direcționate Nord-Sud și Vest-est, restul străzilor fiind paralele acestora, intersectându-se în unghi drept.
Toate străzile sunt pavate cu dale mari din calcar dolomitic, delimitate prin bor­duri. Sub pavaj este construită canaliza­rea, care colectează și elimină apele re­ziduale printr-un canal principal.
În jurul pieței centrale (agora), realizate după model din Mala Asia, sunt regăsite rămășițele unei canonade, unui teatru mic, clădiri publice și magazine. Există și o baie publică, sunt descoperite rămășițele încălzirii prin pardoseală în unele clădiri.
Inițial orașul nu a avut ziduri de fortifica­re, ele fiind ridicate la sfârșitul secolului II, cu înălțime de până în 8 m, după un atac devastator al triburilor barbare. Re­lativ bine sunt păstrate poarta de Nord și de Sud, construite din pietre bine pre­lucrate și cadrate cu turnuri de flancare construite, cu înălțime de până în 12 m. Poarta principală, denumită ”Poarta Ro­mană” este situată în Vest – în direcția capitalei imperiului Roma.
Orașul este alimentat cu apă cu ajutorul unor conducte de apă (apeducte), dintre care cea mai lungă are lungimea de 27 m.
Nicopolis ad Istrum este un oraș puter­nici d.p.d.v. economic, cu o viață cultu­rală bogată. Dovada pentru activitatea comercială intensivă sunt monedele des­coperite, tăiate la monetăria orășeană, care lansează în circulație peste 1100 di­ferite tipuri de monede.
Sunt dezvoltate prelucrarea pietrei, spă­larea păturilor, activitatea veterinară, manufacturarea vaselor, etc. Unii locui­tori se ocupă de cântat coral profesional.
Din cauza originii etnice eterogene a lo­cuitorilor sunt respectate multe culte. Necropola orașului este situată în ambele părți ale drumului spre Novae în n Vest. Din necropola sunt păstrate 121 movile. Se presupune că orașul antic a fost dis­trus la începutul secolului VII, la un atac al avarilor.
Ne-am putea forma o bună imagine des­pre aspectul unui oraș roman de la rămă­șițele la Nicopolis ad Istrum.

ȘTIAȚI CĂ ...

Există date certe referitoare la faptul că doi împărați - Septimius Severus și fiul său Caracalla au vizitat de mai multe ori orașul. Foarte probabil acesta este vizitat și de împărații Traian și Hadrian.

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ ...

La Nicopolis ad Istrum este descoperită

Clădirea Termoperipatos, prin după natura sa pentru lumea romană, care reprezintă un spațiu acoperit încălzit destinat plimbărilor și conversațiile cetățenilor. Clădirea are o suprafață construită de 1952 m², cu patru intrări, formate din scări, coloane, capitele, frieze architrave, fronton decorat cu scut și sulițe. De a lungul ambelor laturi lungi au existat 13 magazine cu intrări din partea străzilor. Aceasta reprezintă variantă antică a mall-ului contemporanMai FESTIVAL ANTIC ROMAN INTERNAȚIONAL „NIKE – JOCUL ȘI VICTORIA”