АДО Е ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, който беше реализиран в продължение на две години в партньорство между Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца (Румъния), стана част от кампанията "Европейска година на културното наследство 2018". Проектът беше финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество InterregV-AРумъния-България 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на културно-историческото наследство: маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния- България”.

Развитието на културно-историческия туризъм е особено важно за Дунавския регион, в който могат да се открият отпечатъци от множество културни слоеве и богато природно наследство. Дунавските общини са припознали развитието на културно-историческия туризъм като приоритетна секторна политика на местно и регионално равнище. Ето защо, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ разработи тематичен проект, чиято цел е да утвърди културно-исторически туристически маршрут и да свърже обектите на римското наследство от двете страни на река Дунав.

Проектът и неговите резултати кореспондират пряко с целите на инициативата „2018 - Европейска година на културното наследство“: да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство. През 2018 г. акцентът е поставен върху стойността на културното наследство за обществото; приноса му за икономиката; ролята му в европейската културна дипломация; значението на неговото съхранение за бъдещите поколения. Всички тези аспекти на културно-историческото наследство попадат в обхвата на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

При популяризирането на маршрута през 2018 г. АДО "Дунав" ще използва логото за визуална идентичност на Европейската година на културното наследство, като признание, че допринася за реализирането на нейните цели.